Υλαγγυλάγκη

From Archiopedia
Jump to navigation Jump to search
Cite this page: Jason Koutoufaris-Malandrinos, “Υλαγγυλάγκη”, Archiopedia / Αρχειοπαίδεια (June 2021), p. 216 (revision #-), ISSN 2732-6012. DOI: 10.5281/zenodo.4913687.

Υλαγγυλάγκη is a hapax legomenon of Katharevousa Greek.

It is a Hellenized rendition of Ylang-ylang, which has been adopted as a loanword (υλάνγκ-υλάνγκ or υλάγκ-υλάγκ) in everyday Greek.

The word occurs only once in “Psychology of a Syriot husband”, a 1894 short story by Emmanouil Roidis and it was probably coined by him.[1]

An alternate spelling of the word (υλαγκυλάγκη instead of υλαγγυλάγκη) occurs in a different edition of Roidis' story and is probably only a typographical error.[2]

Notes

  1. Emmanouil Roidis [Εμμανουήλ Ροΐδης], Collected Works [Άπαντα], Ermis [Ερμής], Athens, 1978, p. 44.
  2. Phaidon K. Bouboulidis [Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης], Anthology of texts from Modern Greek Literature. First Volume: Short stories and Narrations [Ανθολογία Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Τόμος Πρώτος: Διήγημα και Αφήγημα], National and Kapodistrian University of Athens [Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών], Athens, 1972, p. 275.